IESNIEDZAMIE DOKUMENTI VALSTS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI

Lai par ortozēm vai citiem teniskajiem palīglīdzekļiem saņemtu valsts finansējumu, nepieciešams Tehnisko Palīglīdzekļu centrā iesniegt vai nosūtīt pa pastu trīs dokumentus kā redzams paraugos:

Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

Parasti pēc rūpīgas iepazīšanās ar medicņisko dokumentāciju, pēc klīniskās izmeklēšanas un lēmuma pieņemšanas par nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli mēs palīdzam sastādīt šo dokumentu, bet to nepieciešams parakstīt ārstējošajam ārstam, visbiežāk ģimenes ārstam, reizēm rehabilitācijas ārstam vai citam iesaistītam speciālistam

Vecāku vai aizbildņa iesniegums

Šo dokumentu tikai jāparaksta jums pašiem, vizītē mēs to sagatavojam, bet tādu ir iespējams sastādīt arī pašiem, veidlapu iegūstot šeit

Dzimšanas apliecība

Lai bērna vecāki varētu pierādīt, ka ir tiesīgi parakstīt dokumentus sava bērna vārdā, nepieciešams pievienot dzimšanas apliecības kopiju, Aizbildnim atbilstoš dokuments būs bāriņtiesas lēmums.

Scroll to Top
Scroll to Top